Menu

Přispějte i vy a nechte si zabalit ekologičtěji!

Vědomi si významu ochrany životního prostředí a našeho závazku k udržitelnému rozvoji, se snažíme nabízet ekologičtější možnosti balení pro naše zákazníky. Při objednávce u nás máte možnost zvolit balení do obalu bez etikety, což nám umožňuje snížit produkci odpadu spojenou s obalovými materiály.

Balení bez etikety je jednou z našich inovativních iniciativ, která si klade za cíl minimalizovat negativní dopad na životní prostředí. Tradiční etikety na obalech často obsahují nejen informace o produktu, ale také nepotřebné grafiky a zbytečné reklamní sdělení. Odstraněním etikety ze svých obalů snižujeme množství odpadu generovaného při výrobě a likvidaci etiket, a tím přispíváme ke snížení našeho ekologického otisku.

Samozřejmě, že balení bez etikety neznamená ztrátu informací pro naše zákazníky. Všechny důležité informace o produktu, včetně složení, hmotnosti balení a jednotlivé složení směsí, jsou stále plně dostupné na papírovém štítku, jak jste zvyklí u zadní strany produktu. Tímto způsobem dosahujeme ekologičtějšího a udržitelnějšího přístupu k balení našich produktů.

 

 

Těší nás, že tímto způsobem přispíváme k redukci odpadu a snažíme se spolu s našimi zákazníky podporovat ekologické a šetrné přístupy, a proto vás zveme k využití možnosti balení bez etikety při vašich nákupních objednávkách. 

 

 

 

 

Naše firma se zapojuje do systému EKO-KOM

V dnešní době, kdy se klimatické změny stávají realitou a ochrana životního prostředí je na prvním místě, se naše firma rozhodla aktivně zapojit do systému EKO-KOM. Tento systém nám umožňuje řízení a recyklaci našich odpadů tak, abychom minimalizovali dopad na životní prostředí. V tomto článku se podíváme na podstatu a výhody systému EKO-KOM a sdělíme náš pohled na ekologii a naši odpovědnost vůči planetě.

 

Systém EKO-KOM je nezisková organizace, která se zaměřuje na řízení a recyklaci obalových odpadů v České republice. Jejím cílem je minimalizovat množství odpadu, který končí na skládkách a poskytnout odpovídající ekologickou likvidaci a zpracování obalových materiálů. Systém funguje na principu rozdělování finančních prostředků od výrobců obalů na recyklační procesy.

 

✔  Zapojením do systému EKO-KOM aktivně přispíváme k ochraně životního prostředí a snižování negativního dopadu odpadů na přírodu.

✔   Zapojení do systému EKO-KOM nám zajišťuje dodržování všech příslušných legislativních požadavků týkajících se nakládání s obalovým odpadem.

✔  Systém EKO-KOM nám poskytuje efektivní a profesionální služby v oblasti řízení a recyklace odpadů, což nám ulehčuje a umožňuje se zaměřit na naši hlavní činnost.

✔   Zapojení do systému EKO-KOM nám pomáhá budovat dobrou pověst jako ekologicky odpovědné firmy a získávat důvěru našich zákazníků.

 

Náš pohled na ekologii

Jsme pevně přesvědčeni, že ohleduplné a odpovědné chování vůči životnímu prostředí je nejen morální povinností, ale také klíčovým přínosem pro naši společnost a budoucí generace. Systém EKO-KOM je významným nástrojem, který nám umožňuje efektivněji spravovat naše odpady a přispět k udržitelnému rozvoji.